Balanseringsutstyr for verktøy

3ARM-Logo-boxed

Smartarm

SMARTKONTROLL
Denne ergonomiske armen tillater presisjonsprogrammering av jobber som definerer festeposisjon og rekkefølge. Den er tilgjengelig i serie 2- og 3-armer.

Smartarm

Spesifikasjoner

Allsidig
  • Ytterligere programmer som tidligere er opprettet for å legge til eller endre festeposisjoner og endre presisjonsparametrene og programmering av dreiemoment
  • Mulighet for å jobbe med inntil 7 forskjellige festeprogrammer i samme jobb.
  • Kommunikasjon med verktøykontrolleren for å velge de forskjellige festeprogrammene (I/O)
  • Kommunikasjon med verktøykontrolleren for å aktivere eller blokkere funksjonen til verktøyet (I/O)
  • Kommunikasjon med verktøykontrolleren for å motta riktig/feil festesignal (I/O)

 

  • Opptelling av deler som gjenstår for å fullføre den nåværende jobben og deler som er fullført.
  • Konfigurasjon på 3 språk (spansk, engelsk og fransk)
  • Mulighet for passordbeskyttelse for systemet.
  • Mulighet for å legge inn et representativt BMP-bilde i jobbene.
  • Identifikator (overtrykt melding) for jobber fullført på riktig måte.

 

Smartarm
Festeanordninger

Vertical
Flat

Vertical with
Ring

Vertical
Adjustable

Flat
Articulated

Flat
Articulated
with Ring