Redskapsbalanserare

3ARM-Logo-boxed

Smart Arm

SMART KONTROLL
Denna ergonomiska arm möjliggör precisionsprogrammering av jobb som definierar fastspänningsposition och sekvens. Den finns i armtyper av Serie 2 och Serie 3.

Smart Arm

Specifikationer

Mångsidig
  • Ytterligare program som tidigare skapats för att lägga till eller ändra fastspänningspositioner och modifiera precisionsparametrar, samt programmering av vridmoment
  • Möjlighet att arbeta med upp till 7 olika fastspänningsprogram i samma jobb.
  • Kommunikation med redskapskontrollen för att välja de olika fastspänningsprogrammen (I/O)
  • Kommunikation med redskapskontrollen för att aktivera eller blockera redskapets funktion (I/O)
  • Kommunikation med redskapskontrollen för att ta emot korrekt/felaktig fastspänningssignal (I/O)
  • Räkning av delar som återstår för att slutföra det aktuella jobbet och färdiga delar.
  • Konfiguration på 3 språk (spanska, engelska och franska)
  • Möjlighet till lösenordsskydd för systemet.
  • Möjlighet att infoga en representativ BMP-bild i jobben.
  • Identifierare (överskrivet meddelande) för jobb som avslutats korrekt.

Smart Arm
Huvudtillbehör

Vertical
Flat

Vertical with
Ring

Vertical
Adjustable

Flat
Articulated

Flat
Articulated
with Ring