Balansery Narzędzi

 

3ARM-Logo-boxed

Inteligentne Ramię

INTELIGENTNA KONTROLA
To ergonomiczne ramię pozwala na precyzyjne programowanie prac, które określają pozycję i kolejność mocowania. Występuje w ramionach serii 2 i 3.

Inteligentne Ramię

Specyfikacje

 

Wszechstronne

 

  • Dodatkowe programy wcześniej stworzone do dodawania lub modyfikowania pozycji mocowania oraz modyfikacji parametrów precyzyjnych i programowania momentu obrotowego
  • Możliwość pracy z maksymalnie 7 różnymi programami mocowania w tym samym zadaniu.
  • Komunikacja ze sterownikiem narzędzia w celu wyboru różnych programów mocowania (I/O)
  • Komunikacja ze sterownikiem narzędzia w celu uruchomienia lub zablokowania działania narzędzia (I/O)
  • Komunikacja ze sterownikiem narzędzia w celu otrzymania prawidłowego/nieprawidłowego sygnału mocowania (I/O)

 

  • Liczenie etapów pozostałych do wykonania bieżącej pracy i etapów ukończonych.
  • Konfiguracja w 3 językach (hiszpański, angielski i francuski)
  • Możliwość zabezpieczenia systemu hasłem.
  • Możliwość umieszczenia reprezentatywnego obrazu BMP w zadaniach
  • Identyfikator (nadrukowany komunikat) zadań zakończonych poprawnie.

 

Inteligentne Ramię
Głowice

 

Vertical
Flat

Vertical with
Ring

Vertical
Adjustable

Flat
Articulated

Flat
Articulated
with Ring